Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ОПЕРАЦИИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ В РАМКИТЕ НА ВЪНШНИЯ МАНДАТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2008 Г. - SEC(2010)186 final
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON OPERATIONS CARRIED OUT UNDER THE EIB EXTERNAL MANDATE IN 2008 - SEC(2010) 186 final
Дата на документа: 04/03/2010
№ на документ: COM(2010) 74
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове