Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно одобряването, от името на Европейския съюз, на изменения към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the approval, on behalf of the European Union, of amendments to the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries
Дата на документа: 08/03/2010
№ на документ: COM(2010) 75
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове