Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Инструмент за продоволствена помощ: Междинен доклад относно предприетите мерки - SEC(2010)245
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Food Facility: Interim report on Measures Taken - SEC(2010)245
Дата на документа: 12/03/2010
№ на документ: COM(2010) 81
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове