Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Допълнителна информация, придружаваща Двугодишния доклад от Комисията до Европейския парламент за специалната рамка за подпомагане на традиционните доставчици на банани от страните от АКТБ - {COM(2010) 103}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Including Factual Information Accompanying the Biennial Report on the Special Framework of Assistance for traditional ACP suppliers of bananas from the Commission to the European parliament and the Council - {COM(2010) 103}
Дата на документа: 17/03/2010
№ на документ: SEC(2010) 331
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове