Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Двугодишен доклад за специалната рамка за подпомагане на традиционните доставчици на банани от страните от АКТБ - SEC(2010)331
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Biennial Report on the Special Framework of Assistance for Traditional ACP suppliers of Bananas - SEC(2010)331
Дата на документа: 17/03/2010
№ на документ: COM(2010) 103
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове