Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел I — Парламент
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 1 TO THE GENERAL BUDGET 2010 - STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION - Section I - Parliament
Дата на документа: 19/03/2010
№ на документ: COM(2010) 107
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове