Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА СЪВЕТА относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла - {COM(2010) 104 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION (EU) implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation - {COM(2010) 104 final}
Дата на документа: 24/03/2010
№ на документ: COM(2010) 105
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове