Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - 6-и доклад на Комисията за функционирането на системата за контрол на традиционните собствени ресурси (2006—2009 г.)(член 18, параграф 5 от Регламент [ЕО, Евратом] № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL - Sixth report from the Commission on the operation of the inspection arrangements for traditional own resources (2006-2009) (Article 18(5) of Council Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 of 22 May 2000)
Дата на документа: 10/05/2010
№ на документ: COM(2010) 219
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове