Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Обстоен преглед на Европейската политика за съседство - Прилагане наЕвропейската политика за съседство за 2009 година: Доклад за напредъка на окупираната палестинска територия - {COM(2010) 207 final}{SEC(2010) 513 final}{SEC(2010) 514 final}{SEC(2010) 516 final}{SEC(2010) 517 final}{SEC(2010) 518 final}{SEC(2010) 519 final}{SEC(2010) 520 final}{SEC(2010) 521 final}{SEC(2010) 522 final}{SEC(2010) 523 final}{SEC(2010) 524 final}{SEC(2010) 525 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Taking stock of the European Neighbourhood Policy (ENP) - Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2009:Progress Report on the occupied Palestinian territory - {COM(2010) 207 final}{SEC(2010) 513 final}{SEC(2010) 514 final}{SEC(2010) 516 final}{SEC(2010) 517 final}{SEC(2010) 518 final}{SEC(2010) 519 final}{SEC(2010) 520 final}{SEC(2010) 521 final} {SEC(2010) 522 final}{SEC(2010) 523 final}{SEC(2010) 524 final}{SEC(2010) 525 final}
Дата на документа: 15/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 515
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове