Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за изменение на споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието между Европейската общност и Нова Зеландия
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and New Zealand amending the Agreement on mutual recognition in relation to conformity assessment between the European Community and New Zealand
Дата на документа: 28/05/2010
№ на документ: COM(2010) 258
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове