Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Състояние на проекта ITER, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Състояние и възможности за развитие на проекта ITER - {COM(2010) 226 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Status of the ITER Project accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ITER status and possible way forward {COM(2010) 226 final}
Дата на документа: 04/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 571
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове