Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА, 2010 г. - (изготвен в съответствие с член 140, параграф 1 от Договора) - {SEC(2010) 598}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - CONVERGENCE REPORT 2010 - (Prepared in accordance with Article 140(1) of the Treaty) - {SEC(2010) 598 final}
Дата на документа: 12/05/2010
№ на документ: COM(2010) 238
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове