Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ ПО ЦЕННИ КНИЖА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно постигане на сближаване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и националните общоприети счетоводни принципи (GAAP) на трети страни - SEC(2010)681 final
Заглавие на английски: REPORT TO THE EUROPEAN SECURITIES COMMITTEE AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT on convergence between International Financial Reporting Standards (IFRS) and third country national Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs) - SEC(2010)681 final
Дата на документа: 04/06/2010
№ на документ: COM(2010) 292
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове