Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON89034xNK603 (MON-89O34-3xMON-OO6O3-6) съгласно Регламент (EО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MON89034xNK603 (MON-89O34-3xMON-OO6O3-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 04/06/2010
№ на документ: COM(2010) 299
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове