Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8.6.2010 година за изменение на Решение С (2009) 5706 относно пълномощията на европейските координатори по някои проекти на трансевропейската транспортна мрежа
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 8.6.2010 amending Decision C (2009) 5706 with regard to the terms of office of the European Coordinators for certain trans-European transport network projects
Дата на документа: 08/06/2010
№ на документ: C(2010) 3558
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове