Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на позицията на Съвета на първо четене относно приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the Council's position at first reading on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes
Дата на документа: 15/06/2010
№ на документ: COM(2010) 324
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове