Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно използването на скенери за целите на сигурността на летищата в ЕС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Use of Security Scanners at EU airports
Дата на документа: 15/06/2010
№ на документ: COM(2010) 311
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове