Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел II — Европейски съвет и Съвет - Раздел III — Комисия - Раздел X – Европейска служба за външна дейност
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 6 TO THE GENERAL BUDGET 2010 - STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION - STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION - Section II –European Council and Council - Section III - Commission - Section X – European External Action Service
Дата на документа: 17/06/2010
№ на документ: COM(2010) 315
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове