Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно въздействието на Директива 2006/48/EО и Директива 2006/49/EО върху икономическия цикъл - SEC(2010)754
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on effects of Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC on the economic cycle - SEC(2010)754
Дата на документа: 23/06/2010
№ на документ: COM(2010) 327
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове