Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ документа към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно опита, придобит в резултат на статистическото изследване на насаждения с определени видове плодни дървета, извършено от държавите-членки през 2007 г. с оглед прилагането на Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 2001 г. - COM(2010)340 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying document to the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the experience acquired from the statistical survey on plantations of certain species of fruit trees, carried out by the Member States in 2007 in application of Directive 2001/109/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 COM(2010)340 final
Дата на документа: 28/06/2010
№ на документ: SEC(2010) 776
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове