Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА - SEC(2010)806
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF COMMITTEES DURING 2009 - SEC(2010)806
Дата на документа: 02/07/2010
№ на документ: COM(2010) 354
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове