Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА - РЕГУЛИРАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK REGULATING FINANCIAL SERVICES FOR SUSTAINABLE GROWTH
Дата на документа: 02/06/2010
№ на документ: COM(2010) 301
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове