Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Годишен доклад от 2010 г. относно политиките на Европейския съюз за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2009 г. - SEC(2010)773
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Annual Report 2010 on the European Union's development and external assistance policies and their implementation in 2009 - SEC(2010)773
Дата на документа: 28/06/2010
№ на документ: COM(2010) 335
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове