Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА СЪВЕТА относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз - {SEC(2010) 796}{SEC(2010) 797}
Заглавие на английски: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА СЪВЕТА относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз - {SEC(2010) 796}{SEC(2010) 797}
Дата на документа: 30/06/2010
№ на документ: COM(2010) 350
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове