Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета, относно подписването и временното прилагане на протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a Decision of the Council and the representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council On the signature and provisional application of the Protocol to Amend the Air Transport Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United States of America, of the other part
Дата на документа: 03/05/2010
№ на документ: COM(2010) 209
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове