Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС, СЪДЪРЖАНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ, Придружаващ документа към ЗЕЛЕНА КНИГА за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи - {COM(2010) 365 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EU LEGISLATION, COVERAGE AND RELATED INITIATIVES Accompanying document to the GREEN PAPER towards adequate, sustainable and safe European pension systems - {COM(2010) 365 final}
Дата на документа: 07/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 830
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове