Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - Годишен доклад на Комисията относно Гаранционния фонд и неговото управление през 2009 г. - SEC(2010)805 final
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - Annual report from the Commission on the Guarantee Fund and the management thereof in 2009 - SEC(2010)805 final
Дата на документа: 02/07/2010
№ на документ: COM(2010) 353
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове