Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Пътна карта относно ТСЕ 2 -Стратегически документ относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии за периода 2010—2015 г. - SEC(2010)899
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The TSE Road map 2 - A Strategy paper on Transmissible Spongiform Encephalopathies for 2010-2015 - SEC(2010)899
Дата на документа: 16/07/2010
№ на документ: COM(2010) 384
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове