Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския Парламент и до Съвета - Пътна карта относно ТСЕ 2 - COM(2010)384
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the TSE Roadmap 2 - COM(2010)384
Дата на документа: 16/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 899
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове