Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКСИ, придружаващи СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - План за действие относно непридружени непълнолетни лица (2010-2014 г.) - {COM(2010) 213}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNEXES accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Action Plan on Unaccompanied Minors (2010 – 2014) - {COM(2010) 213}
Дата на документа: 06/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 534
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове