Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Кралство Мароко за общите принципи на участие на Кралство Мароко в програми на Съюза
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco on the general principles for the participation of Morocco in Union programmes
Дата на документа: 17/05/2010
№ на документ: COM(2010) 233
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове