Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружавящ документа към документа към БЯЛА КНИГА относно Застраховане на схемите за гарантиране - {COM(2010) 370}{SEC(2010) 841}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the WHITE PAPER on Insurance Guarantee Schemes - {COM(2010) 370}{SEC(2010) 841}
Дата на документа: 12/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 840
Вид документ: Бяла книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове