Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 708/2007 относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове
Заглавие на английски: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture
Дата на документа: 19/07/2010
№ на документ: COM(2010) 393
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове