Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА …/…/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно схемите за гарантиране на депозитите - COM(2010) 369 SEC(2010)835 SEC(2010)834
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE …/…/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Deposit Guarantee Schemes - COM(2010)369SEC(2010)835 SEC(2010)834
Дата на документа: 12/07/2010
№ на документ: COM(2010) 368
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове