Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Преразглеждане на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити - COM(2010) 368
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL - Review of Directive 94/19/EC on Deposit Guarantee Schemes - COM(2010) 368
Дата на документа: 12/07/2010
№ на документ: COM(2010) 369
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове