Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини - {SEC(2010) 850}{SEC(2010) 851}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines - {SEC(2010) 850} {SEC(2010) 851}
Дата на документа: 20/07/2010
№ на документ: COM(2010) 372
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове