Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини - {COM(2010) 372 final}{SEC(2010) 851}
Заглавие на английски: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини - {COM(2010) 372 final}{SEC(2010) 851}
Дата на документа: 20/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 850
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове