Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за освобождаване от мито на определени активни фармацевтични съставки, носещи международно непатентно наименование (INN) на Световната здравна организация, и определени продукти, използвани за производството на готови фармацевтични продукти, и за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing for duty-free treatment for specified pharmaceutical active ingredients bearing an "international non-proprietary name" (INN) from the World Health Organisation and specified products used for the manufacture of finished pharmaceuticals and amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87
Дата на документа: 27/07/2010
№ на документ: COM(2010) 397
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове