Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: БЯЛА КНИГА за схемите за гарантиране на застрахователните вземания - {SEC(2010)841} {SEC(2010)840}
Заглавие на английски: WHITE PAPER - On Insurance Guarantee Schemes - {SEC(2010) 840}{SEC(2010) 841}
Дата на документа: 12/07/2010
№ на документ: COM(2010) 370
Вид документ: Бяла книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове