Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/… НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно одобряването на селскостопански или горски превозни средства - SEC(2010) 934 SEC(2010) 933
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION (EU) No …/… OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval of agricultural or forestry vehicles - SEC(2010)934 SEC(2010)933
Дата на документа: 23/07/2010
№ на документ: COM(2010) 395
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове