Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Политиката на ЕС за борба с тероризма, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства - {COM(2010) 386 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Taking stock of EU Counter-Terrorism Measures Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The EU Counter-Terrorism Policy: main achievements and future challenges - {COM(2010) 386 final}
Дата на документа: 20/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 911
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове