Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Придружаващ документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно изисквания за одобрение на типа на селскостопански превозни средства - Обобщение на оценката на въздействието - {COM(2010) 395}{SEC(2010) 933}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning Type-approval requirements for agricultural vehicles - Executive summary of the Impact Assessment - {COM(2010) 395}{SEC(2010) 933}
Дата на документа: 23/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 934
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове