Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/… НА СЪВЕТА за разширяване на обхвата на Регламент (ЕС) № хх/уу на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION (EU) No …/… concerning the extension of the scope of Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No xx/yy on the professional cross border transportation of euro cash by road between euro-area Member States
Дата на документа: 14/07/2010
№ на документ: COM(2010) 376
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове