Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно одобряването и изискванията на видовете селскостопански или горски превозни средства - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2010) 395 final}{SEC(2010) 934 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning Type-approval requirements for agricultural vehicles - Impact Assessment - {COM(2010) 395 final}{SEC(2010) 934 final}
Дата на документа: 23/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 933
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове