Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга Придружителен документ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА и на представителите на правителствата на държавите-членки на Eвропейския съюз, заседаващи в Съвета относно подписването и временното прилагане на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна
Заглавие на английски: ANNEX EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT between the European Union and its Member States of the one part and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DECISION and the representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting with the Council on the conclusion of the Euro Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part
Дата на документа: 24/06/2010
№ на документ: COM(2010) 332
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове