Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА Разработване на политика на ЕС за гражданско въздухоплаване по отношение на Бразилия
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Developing an EU civil aviation policy towards Brazil
Дата на документа: 05/05/2010
№ на документ: COM(2010) 210
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове