Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЕДМИ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ПРЕГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ОБХВАЩАТ ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2009 г., НО КОМЕНТАРЪТ ПО СЛУЧАИТЕ И ТЕКСТЪТ СА АКТУАЛИЗИРАНИ КЪМ МАРТ 2010 г.) - SEC(2010)772
Заглавие на английски: SEVENTH ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT - OVERVIEW OF THIRD COUNTRY TRADE DEFENCE ACTIONS AGAINST THE EUROPEAN UNION (STATISTICS UP TO 31 DECEMBER 2009 BUT COMMENTARY ON CASES AND TEXT IS UPDATED TO MARCH 2010) - SEC(2010)772
Дата на документа: 25/06/2010
№ на документ: COM(2010) 334
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове