Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс I - Тенденции и основни факти от страните - {COM(2010) 334 final}
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT - Annex I – Trends and main cases by country - {COM(2010)
Дата на документа: 25/06/2010
№ на документ: SEC(2010) 772
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове