Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № ... / .. НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION (EU) No …/ OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
Дата на документа: 24/09/2010
№ на документ: COM(2010) 498
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове