Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Доклад за целесъобразността и приложимостта от представяне на законодателно предложение, с което се дава възможност на ЕОБХ да събира такси
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Report on the advisability and feasibility of presenting a legislative proposal enabling EFSA to receive fees
Дата на документа: 23/09/2010
№ на документ: COM(2010) 496
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове